Antikorruption

Politik for bekæmpelse af korruption
 

Formål:

Strenov Produkter ApS bekræfter sit engagement i at drive forretning på en etisk og ansvarlig måde. Denne politik er udviklet for at sikre at virksomheden og dens medarbejdere forpligter sig til at bekæmpe korruption i alle former og overholde relevante love og standarder.
 

Definition af korruption:

Korruption defineres som misbrug af offentlig eller privat magt til personlig gevinst. Begrebet omfatter bestikkelse, underslæb, bedrageri, nepotisme, faciliteringsbetalinger (smørepenge) og andre lignende handlinger.
 

Overholdelse af love og regler:

Strenov Produkter ApS forpligter sig til at overholde alle gældende love og regler i de lande hvor vi opererer. Dette inkluderer nationale og internationale love, der er designet til at bekæmpe korruption, såsom FN’s konvention mod korruption og lokale antikorruptionslove.
 

Forbud mod bestikkelse:

Vi accepterer ikke bestikkelse i nogen form. Det er strengt forbudt for vores medarbejdere at tilbyde, give, modtage eller kræve bestikkelse af nogen art for at opnå eller fastholde forretningsfordele. Dette gælder både for offentlige embedsmænd, private kunder, leverandører og enhver anden forretningsforbindelse.
 

Transaktioner med tredjeparter:

Vi forpligter os til at indgå forretningstransaktioner med pålidelige tredjeparter, der deler vores værdier og forpligtelser til etisk forretningsetik. Før vi indgår aftaler med tredjeparter, vil vi udføre passende due diligence for at minimere risikoen for at engagere os med personer eller organisationer der er involveret i korruption.
 

Whistleblowerbeskyttelse:

Strenov Produkter ApS opfordrer alle medarbejdere til at rapportere mistænkelige aktiviteter eller overtrædelser af denne korruptionspolitik. Vi sikrer at alle rapporter behandles fortroligt og uden frygt for repressalier. En rapporteringsmekanisme, såsom en anonym whistleblowerlinje, vil være tilgængelig for medarbejdere der ønsker at indberette bekymrende adfærd.
 

Konsekvenser ved overtrædelse:

Ledelsen gennemgår årligt et kursus i antikorruption. Alle medarbejdere bliver løbende orienteret om forholdsregler vedrørende korruption, og bogholderiet kontrollerer at der på ingen måde bliver refunderet penge som er brugt til korruption.

Overtrædelse af denne korruptionspolitik vil føre til disciplinære foranstaltninger, herunder muligvis opsigelse af ansættelsen. Hvis en medarbejder er involveret i korruption, kan det også føre til retslige konsekvenser for både den pågældende medarbejder og Strenov Produkter ApS.
 

Uddannelse og opmærksomhed:

Vi vil sikre at alle medarbejdere er bekendt med denne korruptionspolitik og forstår dens betydning. Alle nye medarbejdere vil modtage uddannelse i forbindelse med virksomhedens etiske retningslinjer, og der vil være regelmæssige opdateringer og påmindelser til eksisterende medarbejdere.
 

Revision af politikken:

Denne politik vil blive gennemgået regelmæssigt for at sikre at den forbliver relevant og opdateret i overensstemmelse med ændringer i lovgivningen og virksomhedens forretningspraksis.
 
Godkendt af ledelsen i Strenov Produkter ApS
21.08.2023

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenov.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud