MiljøpolitikVi er dedikerede til at bevare miljøet og minimere vores påvirkning på planeten. Vi forpligter os til at integrere miljøansvarlighed i alle aspekter af vores forretningsdrift.
 

Miljøvurdering og målsætning

Vi vil udføre en grundig miljøvurdering for at identificere vores miljømæssige påvirkning og risici. Baseret på denne vurdering vil vi til stadighed arbejde kontinuerligt på forbedringer. Vi vil også opfordre vores leverandører og kunder til at gøre det samme.
 

Grøn produktion og innovation

Vi vil opfordre vores leverandører til at udvikle miljøvenlige teknologier og metoder. Gennem fokusering og anvendelse af grønne teknologier vil vi reducere vores energiforbrug, CO2-udledning og affaldsmængde.
 

Affaldsminimering og genbrug

Vi vil prioritere affaldsminimering og fremme genbrug i vores forretning. Ved at implementere effektive affaldshåndteringspraksis og genanvendelsesinitiativer vil vi mindske vores miljømæssige fodaftryk og fremme cirkulær økonomi.
 

Overholdelse af miljølovgivning

Vi vil overholde alle gældende miljølovgivninger, standarder og bestemmelser der er relevante for vores branche og operationer. Vi vil sikre at vores aktiviteter er i overensstemmelse med de højeste miljømæssige standarder.
 

Undervisning og bevidsthed

Vi vil undervise vores medarbejdere i miljøspørgsmål og skabe en kultur af bevidsthed og ansvarlighed. Gennem uddannelse og oplysning vil vi styrke vores medarbejderes engagement i vores miljømål og bidrage til en grønnere fremtid.
 

Samarbejde med interessenter

Vi vil samarbejde med vores leverandører, kunder og samfundet for at fremme miljømæssigt bedste praksis. Ved at opbygge stærke partnerskaber vil vi skabe positive miljømæssige virkninger, der strækker sig ud over vores egen virksomhed.
 

Overvågning og rapportering

Vi vil etablere en regelmæssig overvågning af vores miljømæssige præstationer og arbejde med disse.
 

Kontinuerlig forbedring

Vi vil stræbe efter kontinuerlig forbedring af vores miljøpræstation gennem indførelse af bedste praksis og nye bæredygtige teknologier. Vi vil løbende revidere vores miljøpolitik for at sikre at den er effektiv og opdateret i overensstemmelse med de nyeste miljømæssige udfordringer.

Ved at efterleve denne miljøpolitik forpligter vi os til at være en ansvarlig virksomhed og bidrage til en bæredygtig fremtid for vores samfund og miljø.
 
Godkendt af ledelsen i Strenov Produkter ApS
21.08.2023

Ring og få en snak med os i dag på tlf: +45 45 95 07 00 eller på mail: salg@strenov.dk

Vi sidder altid klar med rådgivning og et godt tilbud